ברית מילה בעידן הקורונה

בכל דור ודור הקפיד עמנו לקיים את מצות ברית המילה בעיתה ובזמנה. לא פלא שאף בימים מיוחדים אלו אני מוזמן לערוך את הטכס ללא אורחים וקרובים, רק חשוב לעשות ברית מילה רפואית.

השבוע מלתי את ב.ש. הקטן  במעמד הוריו. מי יתן ובזכות שמירת מצוה זו במועדה ננצל מכל נגע ופגע. בריאות איתנה לכולנו !!