הכנה לפני הברית

מה להכין לברית:

לרכוש בבית המרקחת, גם ללא מרשם:

אם הברית נערכת בבית הכנסת או בבית:

 מומלץ להאכיל את התינוק כשעה וחצי לפני הברית.
 אין להאכיל את התינוק כ-15 דקות לפני המילה.

ברית לנכדו של שמעון פרס

ברית מילה למפורסמים
מוהל רפואי בכיר

בביקור בית

דילוג לתוכן