סקופים

מדי מספר שבועות עדים אנו ל'סקופים' של עתונאים המוזנים על ידי יחצנים ולוביסטים היוצאים נגד ברית המילה בכלל או חלקי הברית.בניגוד לחדר ניתוח בו מצוי המנתח ,האסיטנטים אחות ומרדים החתומים על סודיות רפואית לעולם לא נדע על שיבושים שארעו בתוככי חדר הניתוח מחמת המנתח  או מחליפו האסיסטנט.

ואילו בברית המילהצופים עשרות ולעיתים מאות עיניים  והאשם הבלעדי: המוהל.

בידיעה שפורסמה השבוע באחת מרשתות הטלויזיה הובא צד אחד ללא תגובת אלו שהיו נשוא ה'סקופ'….

ניתוח ברית המילה זהו הניתוח הנפוץ ביותר בארץ ישראל ואולם שיעור התקלות בו הוא הנמוך ביותר גם אם נקח בחשבון תקלות חלילה שלא קשורות למעשה המילה כגון חוסר פקטור קרישה אצל התינוק או עיוות אנטומי מולד של האבר.

כבר בשנת 1844 בקונגרס של רפורמיים יצאו כנד ברית המילה ומאחר שלא יכלו לגזור על מצווה שנשמרה לאורך הדורות במשך אלפי שנים יצאו כנגד המציצה.

בשנת 1836 פסק אחד מגדולי הפוסקים בכל הדורות בספר השאלות והתשובות שלו שמותר בהחלט להשתמש בשפורפרת זכוכית לביצוע המציצה.כמו כן הרב שמשון רפאל הירש בסיפרו 'שמש ומרפא' על שולחן ערך יורה דעה פסק כן.

בדור הקודם היו אלה החפץ חיים ומרן הרב קוק שהתירו המציצה.

השמוש בשפורפרת חד פעמית סטרילית כפי שאנו,המוהלים המוסמכים משתמשים,מגינה 

מ- kandida,Agranulocytosis,Herps ומ-וירוס hsv-1.

גדולי דורינו הרב שלמה זלמן אורבך והרב  יוסף שלום  אלישיב התירו כלי זה.

במזל טוב ובבריאות!

דילוג לתוכן